Tigger på gaden

Hjælp din næste, og del ud af din rigdom

Evangelieteksten

Penge i hænder
Rigdom kan blive vores erstatning for Gud. Velstanden bliver så let det vigtigste for os.

Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«
Lukasevangeliet 16,19-31.

Prædiken

Det er ikke forkert at være rig. Det er en gave som kalder på glæde og taknemlighed. Tak fordi vi har det så godt, siger vi somme tider. Der findes velstående mennesker, som er gode ved andre, deler med andre og tilbeder Gud som den, der står over deres rigdom. Abraham var rig og Zakæus, som blev generøs, da han mødte Jesus, var rig og den slags folk findes stadig. Men når det er sagt, så er det farligere for ens sjæl at være rig end at være fattig! Selv om man kan blive bitter og ond af at være fattig, men rigdommen kan så let spille os et pus. Og jeg tror, det her gælder langt de fleste af os i dette land. Kun få af os vil ligefrem kalde os rige, det er der andre der er, men i forhold til dem, der er fattige, er vi rige. Ja, vi lever i et af verdens rigeste lande.

Rigdom kan blive vores erstatning for Gud. Velstanden bliver så let det vigtigste for os. Et tjekspørgsmål til overvejelse: Hvad vil du helst undvære: Gud eller godt med penge på bankbogen?!

Vores forvrængede forhold til rigdom kan gøre os kolde over for mennesker, der er fattige. Vi har vores på det tørre og vi kan lide at have det godt og rart, have overskud, ikke mangle noget, men gøre det, vi har lyst til. Den ene gang vi er her, skal vi også have det godt. Og så er det bare irriterende med de der folk, der forstyrrer os med deres fattigdom.

I dag vil Jesus befri os fra et afgudsforhold til vores rigdom og gøre os rige på virkelige værdier, rige i Gud og med tanke på vores næste. Det gør Han ved at fortælle en lignelse.

Tigger på gaden
Hver gang jeg møder et lidende menneske, er det Gud, der standser mig for at stresse min egen rigdomsdyrkelse og mine billige undskyldninger: ’Det må samfundet tage sig af, det er nok hans egen skyld, han scorer nok kassen. Jeg vil ikke snydes’.

Han placerer Lazarus ved vores dør. Hver gang jeg møder et lidende menneske, er det Gud, der standser mig for at stresse min egen rigdomsdyrkelse og mine billige undskyldninger: ’Det må samfundet tage sig af, det er nok hans egen skyld, han scorer nok kassen. Jeg vil ikke snydes’. Alle kan vi ikke hjælpe, men nogen kan vi og skal vi. Jeg er rig for at kunne dele. Tænk hvis vi den rige verden politisk og menneskeligt tog os sammen, så kunne vi afskaffe fattigdommen i verden! Tillad mig at være konkret i dag. Vil I hjælpe en fattig palæstinenser som bor på Vestbredden i en arabisk landsby? Det bestemmer I selv, jeg tillader mig blot at lægge sagen konkret frem for jer.

Jesus afslører undervejs i lignelsen den riges fattigdom. Trods al rigdommen er han fattig, fordi han er selvoptaget og tom og han mangler Gud. Somme tider går det op for os. Vi gennemskuer livets forfængelighed og det bedrag der ofte klæber til rigdommen. Om ikke her, så bagefter, det den rige mand oplever i dødsriget. Der kommer en dag, hvor vi ikke kan ændre os og hvor vores rigdomsdyrkelse endeligt er vores fortabelse og intet kan ændres, men nu kan vi ændre os og det er det vi udfordres til af Jesus.

Men hvordan skal der kunne ske noget, der virkelig gør, at jeg tror på Gud med mit hjerte og min hjerne på en sådan måde, at det skaber et nyt forhold til min rigdom, så jeg bliver gavmild, ser Lazarus på min vej og gør noget aktivt for ham, altså så der sker noget gennemgribende, der flytter noget?

Vi tænker: Der skal godt nok noget ekstraordinært til. Den rige mand ser det klart, da han pines i dødsriget. Han kommer til at tænke på sine fem brødre. Skal de ændre sig, skal der noget helt særligt til, noget for øjet, noget sensationelt, Lazarus skal blive levende og komme tilbage til dem som et overbevisende tegn og under, så vil de ændre sig. Ellers ikke. Vi forstår ham.

Men Abraham, som i lignelsen er røst for Jesus, siger nej, for sådan går det ikke til, når der virkelig skal ske noget. Mennesker omvender sig ikke ved beviser og sensationer, det skaber kun en ydre beundring, mere sker der ikke. Nej, vi har Moses og profeterne, altså Bibelen, Guds ord, det skal vi høre. Kun på den måde kan hjertet berøres og vi kan ændre os. Det ord, Gud har talt, kan ramme os i hjertet og skabe et nyt sind og give en ny retning i livet.

Vi har Bibelen. Vi har Guds ord, det er nok. Der taler Jesus til os. Han har været død og er nu opstået fra de døde! Det er Ham, der taler til os. Han blev ikke i Guds rigdom, men gav afkald og tog en tjeners skikkelse på og blev fattig på jorden, for at vi ved Hans fattigdom skulle blive rige. Rigtigt rige, rige i Gud, rige, så vi giver og deler med den lidende. Det liv er mere end godt, det er velsignet. Har vi plads i os for det, Gud vil give, den virkelige rigdom? Tør vi vove at blive så fattige for Gud som vi er, der må tage imod alt af Hans hånd? Alt mit er dit, siger Han.

En ting mere skal vi have med: Denne lignelse er den eneste af Jesus, hvor der er en, der har et navn. Den lidende hedder Lazarus. Og det er slet ikke tilfældigt. For hvad betyder Lazarus? Det betyder ’Gud hjælper’!

Lazarus led ekstremt og det skal ikke på nogen måde idylliseres og den rige skulle have hjulpet ham. Men når han hed ’Gud hjælper’, så er det er et signal fra Jesus om, at Lazarus søger Guds hjælp og at Gud vil hjælpe ham. Gud hjælper, det er tilværelsens skjulte kraft. Gud føjer altid noget til. Han er med ham i nøden og Han vil vende ondt til godt. Allerede nu, hver gang himlen berører jorden og en gang på den anden side, hvor rigdommen i Guds rige folder sig ud og overrasker os, som Lazarus i Abrahams skød.

Hvad vil denne lignelse sige til os? Ikke, at du bliver frelst, fordi du er fattig. Ingen forkastes, fordi han er rig. Lignelsens udfordring til os er: vil vi lytte Guds rigdom ind i os, blive ægte rige, ligeså rige som Lilja og Frederikke er blevet i dag og integrere dåbens rigdom i vores liv? Det er den rigdom taler Jesus, den opstandne, vil befri os til at leve i. Amen.

Kunne du lide prædikenen? Del den med dine venner.

Udgivet af

Flemming Baatz Kristensen

Flemming Baatz Kristensen er sognepræst ved Sct. Pauls Kirke i Århus. Har desuden udgivet prædikensamlingen "Mens de gik og talte sammen", der findes i to bind

2 meninger om “Hjælp din næste, og del ud af din rigdom”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *